"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Ефективний підхід до побудови цифрових багатокальних фільтрів на FPGA

Бичков В. Е.

ТОВ «НВП «Омега», м. Київ, Україна

Анотація

Представлено два основні методи реалізації багатоканальних фільтрів на FPGA. Запропоновано приклад практичної реалізації контролера керування модуля обчислення для послідовної структури багатоканального фільтра.

Ключові слова: КІХ фільтр, FPGA

Аннотация

Представлено два основных метода реализации многоканальных фильтров на FPGA. Предложен пример практической реализации контроллера управления модуля вычисления для последовательной структуры многоканального фильтра.

Ключевые слова: КИХ фильтр, FPGA

Abstract

Two main methods for implementing multi-channel filters on FPGA are presented. An example of a practical implementation the control controller of the calculation module for the serial structure a multi-channel filter is considered.

Keywords: FIR filter, FPGA

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t03.pdf)Тези[Бичков В. Е. ]64 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma