"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Напрямки роботи конференції

Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці.

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я.,КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Товкач Ігор Олегович

Методи та алгоритми аналізу та синтезу лінійних, лінійно-параметричних, нелінійних кіл; синтез та аналіз оптимальних та квазіоптимальних алгоритмів виявлення, розрізнення, оцінки невідомих параметрів і фільтрації сигналів; адаптивні методи подолання апріорної невизначеності при обробці сигналів в радіотехнічних системах різноманітного призначення; розрахункові методи та алгоритми оброки сигналів, інформаційні технології.


Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Новосад Андрій Анатолійович

Методи та засоби проектування радіоелектронної апаратури, включаючи розв'язання схемотехнічних, конструкторських та технологічних проблем; системи автоматизованого проектування; методи та засоби забезпечення якості радіоелектронної техніки та підтримання її працездатності під час експлуатації. Проектування та застосування технологічної ультразвукової апаратури.

Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань.

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Зінгер Яна Леонідівна

Методи та засоби вимірювання параметрів сигналів в діапазоні радіочастот; технічні рішення щодо вимірювання фізичних величин в різноманітних сферах з використанням сигналів радіочастотного та мікрохвильового діапазону; особливості побудови радіовимірювальних засобів різного призначення.

Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Пільтяй Степан Іванович

Електромагнітна теорія; природа електромагнітних хвиль; електродинаміка середовищ; метаматеріали; задачі відбиття та дифракції; спрямовуючі структури та резонатори; чисельні методи в електродинаміці; радіохвилі в природних умовах; нелінійні задачі. Теоретичні засади проектування антен та мікрохвильових пристроїв; методи аналізу та синтезу, конструктивні та технологічні особливості реалізації антен та мікрохвильових пристроїв.

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація.

Керівник секції: к.т.н., доц. Чмельов В. О., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Кожухар Павло Вікторович

Принципи побудови, аналіз та синтез радіотехнічних пристроїв, систем, програмно-апаратних комплексів; використання радіотехнічних пристроїв та систем для розв'язання задач зв'язку, управління, виявлення та ідентифікації об'єктів тощо.

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій.

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: к.т.н. Сушко Ірина Олександрівна

Технічні рішення щодо методів та засобів медико-біологічної діагностики та лікування; описи нових пристроїв, процедур, методів, технологій; результати дослідження взаємодії електромагнітних полів і випромінювань з фізичними та біологічними об'єктами.


Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка.

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Нікітчук Артем Валерійович

Фізико-технічні та конструктивно-технологічні засади мікро-, функціональної та наноелектроніки; тенденції розвитку; мікро- та наноелектронні пристрої.


Секція 8. Захист інформації.

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Секретар секції: Козачук Максим Андрійович

Метрологічне забезпечення систем технічного захисту інформації; стандартизація, сертифікація та випробування засобів технічного захисту інформації; забезпечення комп'ютерної безпеки в державних, банківських та інших інформаційних системах; забезпечення захисту інформації в системах зв'язку; технічні засоби системи захисту інформації; криптографія.
 

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma