"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Методи і засоби вимірювання параметрів та контролю імплантатів для регулювання очного тиску

Ткачук Р. А.1 д.т.н., проф., Ткачук А. А.1 аспірант, Яненко О. П.2 д.т.н., проф.,

1ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
2КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто проблеми передопераційної перевірки імплантантів для регулювання очного тиску. З урахуванням виявлених недоліків запропонована автоматизована система, яка забезпечує підвищення точності визначення параметрів імплантатів та скорочення часу їх тестування.

Ключові слова: імплантат, очний тиск, клапан, автоматизована система

Аннотация

Рассмотрены проблемы предоперационной проверки имплантантов для регулирования глазного давления. С учетом выявленных недостатков предложена автоматизированная система, которая обеспечивает повышение точности определения параметров имплантатов и сокращения времени их тестирования.

Ключевые слова: имплантат, глазное давление, клапан, автоматизированная система

Abstract

The problems of preoperative check of implants for regulation of eye pressure are considered. Taking into account the identified shortcomings, an automated system is proposed, which improves the accuracy of the implant parameters and reduces their testing time.

Keywords: implant, eye pressure, valve, automated system .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s3_t04.pdf)Тези[Ткачук Р. А., Ткачук А. А., Яненко О. П.]91 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma