"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Формування когерентно-імпульсних сигналів із застосуванням комплементарних кодів

Чесановський І. І.1, к.т.н., доц.; Ткачук А. В.2

1Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, Україна
2Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Анотація

Представлені результати дослідження нового класу когерентно-імпульсних сиг-налів побудованих з використанням комплементарних послідовностей. Показано по-тенційні можливості даного типу сигналів, щодо їх роздільної здатності.

Ключові слова: когерентно-імпульсні, комплементарні, роздільна здатність

Аннотация

Представлены результаты исследования нового класса когерентно-импульсных сигналов построенных с использованием комплементарных последовательностей. По-казано потенциальные возможности данного типа сигналов, по их разрешающей спо-собности.

Ключевые слова: когерентно-импульсные, комплементарные, разрешение

Abstract

The results of the study of a new class of coherent-pulse signals constructed using complementary sequences are presented. The potentials of the signals type in terms of their resolution, are shown demonstrated.

Keywords: coherent-pulse, complementary, resolution .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t01.pdf)Тези[Чесановський І. І., Ткачук А. В.]793 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma