Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Особливості хвильового та вхідного імпедансів в радіотехніці та квантовій механіці

Гіндікіна М. А., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

Вхідні імпедансні характеристики дозволяють проаналізувати хвильові, зокрема резонансні, властивості бар’єрних структур. У результаті аналізу вхідних імпедансних характеристик двобар'єрної структури знайдено додаткову до відомої умову резонансного тунелювання електронів.

Ключові слова: хвильовий імпеданс, вхідний імпеданс, двобар‘єрна структура.

Аннотация

Входные импедансные характеристики позволяют проанализировать волновые, в частности резонансные, свойства барьерных структур. В результате анализа входных импедансных характеристик двухбарьерной структури найдено дополнительное к известному условие резонансного туннелирования электронов.

Ключевые слова: волновой импеданс, входной импеданс, двухбарьерная структура.

Abstract

Input impedance characteristics enable us to analyze wave and in particular resonance properties of barrier structures. By the analysis of double-barrier structure input impedance characteristics the additional for known condition for resonance electron tunneling were found.

Keywords: wave impedance, input impedance, double-barrier structure.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s7_t04.pdf)Гіндікіна М. А., Нелін Є. А.,[Тези]645 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma