Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Радіометричний метод оцінки щільності популяції мікроорганізмів

Перегудов С. М., к.т.н., доц ; Ступаренко А. В., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Робота присвячена дослідженню власного випромінювання мікроорганізмів у рідкому, живильному середовищі. Проведені експериментальні дослідження, результати яких підтверджують залежність інтенсивності випромінювання від щільності популяції мікроорганізмів і можливість її контролю за допомогою радіометричних засобів.

Ключові слова: радіометричній метод, власне випромінювання, мікрофлора.

Аннотация

Работа посвящена исследованию собственного излучения микроорганизмов в жидкой, питательной среде. Проведены экспериментальние исследования, результаты которых подтверждают зависимость интенсивности излучения от плотности популяции микроорганизмов и возможность ее контроля с помощью радиометрических методов.

Ключевые слова: радиометрический метод, собственное излучение, микрофлора.

Abstract

This work is devoted to the own radiation of microorganisms in nutrient fluid researching. The result of experiment confirms relation between own radiation intensity and the density of microorganisms population. The ability to control it using radiometric methods is confirmed.

Keywords: radiometric method , own radiation, microflora.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma