Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Інформаційний опис процесів в радіоелектронних автоматичних системах

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., ст. викладач

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Встановлено залежність між швидкістю зміни кількості інформації та відносною помилкою від перехідного процесу в радіоелектронних автоматичних системах. Розглянуто типові моделі заміщення систем, системи автоматичного слідкування за частотою та дальністю. Визначені швидкості зміни кількості інформації в таких системах.

Ключові слова: система, інформація, перехідний процес, відносна помилка.

Аннотация

Установлена зависимость между скоростью изменения количества информации и относительной ошибкой от переходного процесса в радиоэлектронных автоматических системах. Рассмотрены типовые модели замещения систем, системы автоматического слежения за частотой и дальностью. Определены скорости изменения количества информации в таких системах.

Ключевые слова: система, информация, переходной процесс, относительная ошибка.

Abstract

The dependence between the information quantity rate and the relative error on the transition process in the radio-electronic automatic systems is determined. The typical substitution systems models, the automatic tracking frequency and range are considered. The rates of information quantity change in these systems if defined.

Keywords: system, information, transition process, relative error.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma