Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Оцінювання інформативності радіотехнічних вимірювачів

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю https://pharma...a-prix/. Ю., ст.викладач

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

На підставі використання нормованих показників виконано оцінювання інформативності радіотехнічних вимірювачів. Встановлено залежності інформативності від інформаційної спроможності, відносної помилки та швидкості зміни кількості інформації. Показана методика врахування передаточних функцій вимірювачів.

Ключові слова: інформативність, радіотехнічний вимірювач, помилки.

Аннотация

На основе использования нормированных показателей выполнено оценивание информативности радиотехнических измерителей. Установлены зависимости информативности от информационной способности, относительной ошибки и скорости изменения количества информации. Показана методика учета передаточных функций измерителей.

Ключевые слова: информативность, радиотехнический измеритель, ошибки.

Abstract

Evaluation of radio technical measurer informativeness performed using of normed indicators. Dependencies of informativeness on the informational abilities, the relative errors and the rate of information amount change set. Method of account of measurers transfer functions shown.

Keywords: informativeness, radio technical measurer, errors.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma