Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Використання діапазонного генератора з астатичним регулюванням в панорамних вимірювачах частотних характеристик

Кононов С. П., к.т.н., доцент; Негур А.А., магістрант

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Анотація

До складу панорамного вимірювача частотних характеристик, який широко застосовується для визначення параметрів радіоелектронного обладнання та ліній зв’язку, входить вузол формування масштабних міток з відомою частотою або ідентифікатор. Пропонується ввести в ідентифікатор діапазонний генератор з астатичним регулюванням, частота певної гармоніки якого відслідковує частоту свіп-генератора панорамного вимірювача. За відомою частотою діапазонного генератора розраховується частота масштабних міток. Наведена схема двоканального ідентифікатора, що може працювати з малою смугою гойдання і підвищеним коефіцієнтом нелінійності розгортання свіп-генератора.

Ключові слова: частотна ідентифікація, панорамний вимірювач, свіп-генератор.

Аннотация

В состав панорамного измерителя частотных характеристик, который широко применяется для определения параметров радиоэлектронного оборудования и линий связи, входит узел формирования масштабных меток с известной частотой или идентификатор. Предлагается ввести в идентификатор диапазонный генератор с астатическим регулированием, частота определенной гармоники которого отслеживает частоту свип-генератора панорамного измерителя. По известной частоте диапазонного генератора рассчитывается частота масштабных меток. Приведена схема двухканального идентификатора, который может работать с малой полосой качания и повышенным коэффициентом нелинейности развертки свип-генератора.

Ключевые слова: частотная идентификация, панорамный измеритель, свип-генератор.

Abstract

The panoramic meter of the frequency characteristics is widely used for the parameters determination of radioelectronic equipment and communication lines. Such panoramic meter involves the identifier that is a block of scale marks formation. The supposed range generator with astatic regulation is build in identifier. The above-said generator creates the harmonic, which help to follow up the sweep-generator frequency. The frequency of scale marks is calculated by the known frequency of range generator. The scheme of two-channel identifier is depicted. This identifier can work with narrow swinging band and with upper coefficient non-linearity of sweep-generator scanning.

Keywords: frequency identification, panoramic measurer, sweep-generator.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s3_t08.pdf)Кононов С. П., Негур А.А., [Тези]596 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma