Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Моніторинг параметрів електромережі

Ступак В. І., магістрант; Зінченко М. В., к.т.н.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Порушено проблему заощадження електроенергії домогосподарствами. Показано, що впорядкування домогосподарств за рівнем зношеності розподільних мереж вимагає застосування теорії гіпервипадкових явищ для аналізу вимірів параметрів електромережі. Впорядкування здійснюється за комплексним показником ступеня розбіжності статистик підведеної та внутрішньої напруги розподільної системи.

Ключові слова: електромережа, гіпервипадкові явища, системи збору даних.

Аннотация

Поднята проблема энергосбережения домохозяйствами. Показано, что упорядочение домохозяйств по уровню изношенности распределительных сетей требует применения теории гиперслучайных явлений для анализа измерений параметров электросети. Упорядочение осуществляется по комплексному показателю степени расхождения статистик подведенного и внутреннего напряжения распределительной системы.

Ключевые слова: электросеть, гиперслучайные явления, системы сбора данных.

Abstract

Violated the problem of electricity savings by households. It is shown that the ordering of households in terms of wear distribution networks requires the application of theory to analyze the phenomena of hyper measuring the mains voltage. Streamlining carried out a comprehensive indicator of the degree of divergence statistics external and internal voltage distribution system.

Keywords: electricity grid, hyper-random phenomena, data collection system.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s3_t12.pdf)Ступак В. І., Зінченко М. В.,[Тези]428 Kb

...

 

Коментарі  

 
# Адаменко Володимир Олексійович 20.03.2017 11:41
Доброго дня.
Скажіть будь ласка які саме параметри мережі необхідно збирати для того, щоб провести запропонований Вами аналіз?
 
 
# Zinchenko 22.03.2017 14:35
Ключовими є діюче значення напруги та коефіцієнт нелінійний спотворень.
 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma