"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Високотемпературний твердоелектролітний датчик кисню та двоокису вуглецю

Троц А. А.1, к. т. н., доцент; Ружило З. В.1, к. т. н., доцент; Новицький А. В.1, к. т. н., доцент; Богомолов М. Ф.2, к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю.2 , ст. викладач

1Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

2Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ, Україна

Анотація

Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електрохімічний метод, який базується на використанні в якості чутливих елементів твердих оксидних електролітів. Розроблений електрохімічний датчик кисню та двоокису вуглецю має невеликі розміри, малу споживчу потужність, універсальну конструкцію.

Ключові слова: датчик кисню, датчик двоокису вуглецю, електрохімічний метод.

Аннотация

Наиболее распространенным методом контроля содержания кислорода является электрохимический метод, основанный на использовании в качестве чувствительных элементов твердых оксидных электролитов. Разработанный электрохимический датчик кислорода и двуокиси углерода имеет небольшие размеры, малую потребляемую мощность, универсальную конструкцию.

Ключевые слова: датчик кислорода, датчик двуокиси углерода, электрохимический метод.

Abstract

The most common method for oxygen content controlling is an electrochemical method based on using solid oxide electrolytes as elements. The developed electrochemical sensor of oxygen and carbon dioxide has small dimensions, low power consumption, universal design.

Keywords: oxygen sensor, carbon dioxide sensor, electrochemical method.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma