"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Вибір програмного і апаратного забезпечення для створення накісткових конструкцій для фіксації переломів кінцівок

Дудко О. Г.1, к. мед. н, доцент; Білов М. Є.1; Сівковська А. Д.1, Шайко-Шайковський О. Г. 2, д. тех. н., професор;

1 ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Анотація

В статті наведено аналіз програмного і апаратного забезпечення, що використовується на сучасному етапі для розробки різноманітних моделей з акцентом на ортопедичні імплантати для остеосинтеза переломів, а також їх взаємодія з навколишньою кістковою тканиною. Некомерційні версії програм в порівнянні з комерційними аналогами за набором фунцій практично не поступаються останнім, але їх функціональність нерідко обмежена складністю модельованої конструкції.

Ключові слова: програмне забезпечення, апаратне забезпечення, комп'ютерне моделювання, переломи кісток, пластина для остеосинтеза

Аннотация

В статье изложен анализ программного и аппаратного обеспечения, используемого на современном этапе для разработки различных моделей с акцентом на ортопедические импланты для остеосинтеза переломов, а также их взаимодействие с окружающей костной тканью. Некоммерческие версии в сравнении с коммерческими аналогами имеют набор функций практически не уступающий последним, однако функциональность нередко ограничена сложностью моделированной конструкции.

Ключевые слова: программное обеспечение, аппаратное обеспечение, компьютерное моделирование, переломы костей, пластина для остеосинтеза

Abstract

The paper presents the analysis of software and hardware that is used nowadays for development various devices with particular focus on orthopaedic implants for fracture fixation and their interaction with surrounding bone tissues. Non-commercial versions comparing to the commercial products have almost equal rage of feature, but their functionality is limited by the complexity of the complexity model.

Keywords: software, hardware, computer design, bone fracture, fixation plate

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s6_t01.pdf)Тези[Дудко О. Г., Білов М. Є., Сівковська А. Д., Шайко-Шайковський О. Г. ]71 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma