"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Модель системи OFDM з цикло-стаціонарним визначенням спектра

Ященко С. В., студент; Булашенко А. В., ст. викл.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Розглянута OFDM з використанням циклічного префікса, щоб зменшити між символьні інтерференцію. Оскільки ЦП приводить до втрати пропускної здатності, то розглянута система із цикло-стаціонарним зондуванням спектру без ЦП.

Ключові слова: циклічний префікс, міжсимвольна інтерференція

Аннотация

Рассмотрена OFDM с использованием циклического префикса (ЦП), чтобы уменьшить междусимвольную интерференцию. Поскольку ЦП приводит к потери пропускной способности, то рассматривается система с цикло-стационарным зондированием спектра без ЦП.

Ключевые слова: циклический префикс, межсимвольная интерференция

Abstract

OFDM is considered using a cyclic prefix (CP) to reduce intersymbol interference. Since the CPU leads to loss of bandwidth, we consider a system with cyclic-stationary sounding of the spectrum without CPU.

Keywords: cyclic prefix, inter symbol interference

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t19.pdf)Тези[Ященко С. В., Булашенко А. В.]143 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma