"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Управление лучом цифровых антенных решеток без использования фазовращателей

Чмельов В. О. к. т. н., доцент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Запропоновано підхід до синтезу цифрових антенних решіток без застосування спеціальних пристроїв зміни фази сигналів. Застосовані властивості дискретного перетворення Фурьє.

Ключові слова: ФАР, ЦАФАР, ДПФ, пристрої зміни фаз

Аннотация

Предложен подход к синтезу цифровых антенных без использования специальных устройств изменения фазы сигналов. Применены свойства дискретного преобразования Фурье

Ключевые слова: ФАР, ЦАФАР, ДПФ, устройства изменения фазы

Abstract

An approach to the synthesis of digital antennas without the use of special devices for changing the phase of signals is proposed. The properties of the discrete Fourier transform are applied

Keywords: electronically scanned array, AESA, DFT, phase change devices

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t16.pdf)Тези[Чмельов В. О.]136 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma