"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Динамический алгоритм построения одноуровневой сети с использованием исключительно радиоканала

Савчук Д. Є., студент, бакалавр

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Представлені основні принципи роботи алгоритму побудови однорівневої динамічної мережі виключно за допомогою радіоканалу. Також розкрито деякі детальні особливості алгоритму, включаючи пошук сусідів, вибір кращого маршруту.

Ключові слова: Алгоритм, протокол, однорівневі мережі, динамічна маршрутізація

Аннотация

Представлены основные принципы работы алгоритма постройки одноуровневой динамической сети исключительно посредством радиоканала. Также раскрыты некоторые детальные особенности алгоритма, включая поиск соседей, выбор лучшего маршрута.

Ключевые слова: Алгоритм, протокол, одноуровневые сети, динамическая маршрутизация

Abstract

The basic principles of the algorithm for constructing a single-level dynamic network exclusively through a radio channel are presented. Some detailed features of the algorithm are also disclosed, including the search for neighbors and the choice of the best route.

Keywords: Algorithm, protocol, single-level networks, dynamic routing

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t15.pdf)Тезисы[Савчук Д. Є.]52 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma