"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Реальна та потенційна ефективність радіоелектронних систем в умовах інформаційного конфлікту

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Островська Д. В., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

На підставі методу аналогій складено прогнозну модель інформаційного забезпечення радіоелектронних систем (РЕС) в умовах деструктивних впливів. Враховано внутрішні та зовнішні обмежувальні фактори. Встановлено зв`язок між інформаційною спроможністю РЕС та швидкістю зміни кількості інформації. Визначено прогнозну функцію для оцінювання ефективності РЕС.

Ключові слова: радіоелектронна система, деструктивні впливи, інформація, прогнозування

Аннотация

На основании метода аналогий составлена прогнозная модель информационного обеспечения радиоэлектронных систем (РЭС) в условиях деструктивных воздействий. Учтены внутренние и внешние ограничивающие факторы. Установлена связь между информационной способностью РЭС и скоростью изменения количества информации. Определена прогнозная функция для оценки эффективности РЭС.

Ключевые слова: радиоэлектронная система, деструктивные воздействия, информация, прогнозирование

Abstract

Based on the method of analogies, a forecast model of information support of radio-electronic systems (RES) in the conditions of destructive influences is compiled. Internal and external limiting factors are taken into account. A connection is established between the information capacity of RES and the rate of change in the amount of information. The predictive function for evaluating the effectiveness of the RES.

Keywords: electronic system, destructive effects, information, forecasting

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t13.pdf)Тези[Бичковський В. О., Островська Д. В.]71 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma