"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Оцінювання ефективності групового застосування станції радіозавад

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Лозенко О. В., студент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

На підставі графіко-аналітичного аналізу проведено оцінювання ефективності групового застосування станцій завад. Визначено ймовірність влучення літального апарату (ЛА) у зону дії лінійно розташованих станцій активних завад. Враховано розтянутість позиції, сектори курсів ЛА, відстані до центрів зон дії станцій завад.

Ключові слова: станції завад, лінійне розташування, ефективність

Аннотация

На основании графикой-аналитического анализа проведена оценка эффективности группового применения станций помех. Определены вероятность попадания летательного аппарата (ЛА) в зону действия линейно расположенных станций активных помех. Учтены растянутость позиции, сектора курсов ЛА, расстояния до центров зон действия станций помех.

Ключевые слова: станции помех, линейное расположение, эффективность

Abstract

On the basis of graphical - analytical analysis the efficiency of group application of interference stations was evaluated. The probability of the aircraft being hit in the area of linearly located stations of active interference was determined. The distance, the sectors of the LA courses, the distances to the centers of the zones of action of interference stations are taken into account.

Keywords: interference stations, linear location, efficiency

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t11.pdf)Тези[Бичковський В. О., Лозенко О. В.]69 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma