"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Алгоритм пошуку місць з низькою швидкістю передачі мобільних даних через перенавантаження мережі для застосування повітряної базової станції

Гракова Д. О., бакалавр

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Представлена робота присвячена розробці алгоритму пошуку оптимальних координат для повітряних базових станцій, встановлених на дроні, на основі знаходження місці з низькою швидкістю передачі мобільних даних через перевантаження мобільної мережі.

Ключові слова: мобільний зв’язок, дрон, БС, eNodeB, LTE, RSSI, SINR, Capacity

Аннотация

Представленная работа посвящена разработке алгоритма поиска оптимальных координат для воздушных базовых станций, установленных на дроне, на основе нахождения месте с низкой скоростью передачи мобильных данных из-за перегрузки мобильной сети.

Ключевые слова: мобильная связь, дрон, БС, eNodeB, LTE, RSSI, SINR, Capacity

Abstract

This paper is devoted to the development of an algorithm for finding optimal coordinates for aeronautical base stations installed on drones based on finding a place with a low speed of mobile data transmission due to mobile network congestion.

Keywords: mobile communication, drone, BS, eNodeB, LTE, RSSI, SINR, Capacity

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t07.pdf)Тези[Гракова Д. О.]220 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma