"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Моделювання сигналів вихрострумового аналізатора металів

Абрамович А. О., Піддубний В. О., к. т. н., доц.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Наводяться результати моделювання сигналу на виході фазового детектора вихрострумового пристрою для ідентифікації металів. Порівнюються результати моделювання сигналу з експериментально отриманими сигналами.

Ключові слова: вихрострумовий перетворювач, радіотехнічні системи виявлення та вимірювання, математичне моделювання

Аннотация

Приводятся результаты моделирования сигнала на выходе фазового детектора вихретокового устройства идентификации металлов. Сравниваются результаты моделирования сигнала с экспериментально полученными сигналами.

Ключевые слова: вихретоковый преобразователь, радиотехнические системы обнаружения и измерения, математическое моделирование

Abstract

The results of the modeling of the signal at the output of the phase detector eddy current device for identification of metals are presented. The results of signal simulation are compared with the experimentally obtained signals.

Keywords: eddy current converter, radio engineering detection and measurement systems, mathematical modeling

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s5_t01.pdf)Тези[Абрамович А. О., Піддубний В. О.]294 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma