"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Оцінка випромінювальної здатності біоматеріалів у міліметровому діапазоні

Яненко О. П.1, д.т.н., професор; Маланчук В. О.2, д.м edmedicom.com.н., професор; Перегудов С. М.1 , к.т.н., доцент; Головчанська О. Д. 2, к.м.н., доцент; Шевченко К. Л. 1, д.т.н., професор

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Анотація

Представлено метод визначення випромінювальної здатності біоматеріалів та біотканин людини у міліметровому діапазоні та проведено їх порівняння. Відмічено особливості вказаної характеристики для матеріалів, що застосовуються у практичній медицині, та запропоновано враховувати її як показник біосумісності.

Ключові слова: радіометрія, випромінювальна здатність, біосумісність

Аннотация

Рассмотрен метод определения излучающей способности биоматериалов и биотканей человека в миллиметровом диапазоне и проведено их сравнение. Отмеченцы особенности указанной характеристики для материалов, применяемых в практической медицине, и предложено учитывать ее как показатель биосовместимости.

Ключевые слова: радиометрия, излучательная способность, биосовместимость.

Abstract

The method of determining radiation capacity of human biomaterials and biographies in the millimeter range is considered and their comparison is carried out. The features of this characteristic for materials used in practical medicine are noted and it is suggested to consider it as an factor of biocompatibility.

Keywords: radiometry, radiation capacity, biocompatibility .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s3_t03.pdf)Тези[Яненко О. П., Маланчук В. О., Перегудов С. М., Головчанська О. Д., Шевченко К. Л.]106 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma