"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Застосування частотного перетворювача на основі квадратора в генераторах сантиметрового та міліметрового діапазону хвиль

Кононов С. П., кандидат технічних наук, доцент; Щепанівський В. Ю., магістрант; Клименко В. А., магістрант

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Анотація

Важливою задачею при розробці та експлуатації генераторів сантиметрового та міліметрового діапазону хвиль є високоточне встановлення частоти. Пропонується новий підхід розв’язання цієї задачі, що полягає в тому, що генератори доповнюються частотними перетворювачами на основі квадратора. Застосування частотного перетворювача на основі квадратора в діапазонних генераторах в режимі з фіксованою частотою та свіп-генераторах, які працюють на частотах (3 – 50) ГГц, дозволяє зменшити похибку встановлення частоти або смуги хитання до (0,01 – 0,02) % та автоматизувати процес керування частотою в режимі реального часу.

Ключові слова: частотний перетворювач, квадратор, генератор, свіп-генератор, модулятор, мікроконтролер

Аннотация

Важной задачей при разработке и эксплуатации генераторов сантиметрового и миллиметрового диапазона волн является высокоточное определение частоты. Предлагается новый подход решения этой задачи, которая заключается в том, что генераторы дополняются частотными преобразователями на основе квадратора. Применение частотного преобразователя на основе квадратора в диапазонных генераторах в режиме с фиксированной частотой и свип-генераторах, работающих на частотах (3 – 50) ГГц, позволяет уменьшить погрешность определения частоты или полосы качания до (0,01 – 0,02)% и автоматизировать процесс управление частотой в режиме реального времени.

Ключевые слова: частотный преобразователь, квадратор, генератор, свип-генератор, модулятор, микроконтроллер

Abstract

An important task in the development and operation of centimeter and millimeter wave generators is the high-precision frequency determination. A new approach to solving this problem is proposed. The solution lies in the fact that the generators are complemented by frequency converters based on a quadrator. The use of a frequency converter based on a quadrator in range oscillators in the fixed-frequency mode and sweep generators, which operate at frequencies of (3-50) GHz, can reduce the error in determining the frequency or sweep band to (0.01 to 0.02) % and automate the process of frequency control in real time.

Keywords: frequency converter, quadrator, generator, sweep generator, modulator, microcontroller .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s3_t02.pdf)Тези[Кононов С. П., Щепанівський В. Ю., Клименко В. А.]129 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma