"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Радіометричний метод оцінки сумісності матеріалів чутливого елемента біосенсора

Перегудов С. М., к.т.н., доцент; Войцехівська В. І., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

В наш час радіометричні методи дослідження широко використовуються в багатьох сферах життя, зокрема і в медицині. При розробці біомедичної апаратури необхідно звернути увагу на хімічні реакції, біологічну та фізичну сумісність біооб’єктів, які в подальшому будуть взаємодіяти між собою. Описаний, в даній роботі, метод, дозволяє швидше оцінити біосумісніть досліджуваних біоматеріалів, за рахунок реєстрації антеною радіомеричної системи надлишкового СЩПШ.

Ключові слова: біосумісність, біооб’єкт, радіометричний метод, випромінювальна здатність

Аннотация

В настоящее время радиометрические методы исследования широко используются во многих сферах жизни, в том числе и в медицине. При разработке биомедицинской аппаратуры необходимо обратить внимание на химические реакции, биологическую и физическую совместимость биообъектов, которые в дальнейшем будут взаимодействовать между собой. Описанный, в данной работе, метод, позволяет быстрее оценить биосовместимость исследуемых биоматериалов, за счет регистрации антеной радиомеричной системы избыточного СПМШ

Ключевые слова: биосовместимость, биообъект, радиометрический метод, излучательная способность

Abstract

Nowadays radiometric research methods are widely used in many spheres of life, including medicine. When developing biomedical equipment, it is necessary to pay attention to chemical reactions, biological and physical compatibility of biological objects, which will interact in the future. The method described in this paper makes it possible to evaluate the biocompatibility of the tested biomaterials faster, by registering the antenna of the surplus SDNP system with the antenna

Keywords: biocompatibility, bioobject, radiometric method, emissivity .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s3_t01.pdf)Тези[Перегудов С. М., Войцехівська В. І.]62 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma