"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Модель джейкса для спектральної густини потужності і допплерівського спектру процесу завмирання

Мирончук О. Ю.; Шпилька О. О., к. т. н.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто модель Джейкса для спектральної густини потужності і Допплерівського спектру процесу завмирання в каналі Релея. Запропоновано програмне забезпечення, яке виконує спотворення сигналу, що відповідають каналу зв’язку Релея зі спектром Допплера відповідно до моделі Джейкса.

Ключові слова: OFDM, канал зв’язку Релея, модель Джейкса, Допплерівський спектр

Аннотация

Рассмотрено модель Джейкса для спектральной плотности мощности и Допплеровского спектра процесса затухания в канале Релея. Предложено программное обеспечение, которое выполняет искажения сигнала, что соответствуют каналу связи Релея со спектром Допплера в соответствии с моделью Джейкса.

Ключевые слова: OFDM, канал связи Релея, модель Джейкса, Допплеровский спектр

Abstract

Jakes’ model for the power spectral density and Doppler spectrum of the fading process in the Rayleigh channel was considered. Software that performs signal distortion, which corresponds to the Rayleigh communication channel with the Doppler spectrum in accordance with the Jakes model is proposed.

Keywords: OFDM, Rayleigh channel, Jakes’s model, Doppler spectrum .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t18.pdf)Тези[Мирончук О. Ю., Шпилька О. О.]124 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma