"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Моделювання ефекту реверберації для електрогітари

Вергелес Т. А.; Мирончук О. Ю.; Шпилька О. О., к.т.н.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Представлено реалізацію штучного отримання ефекту реверберації за допомою методів Шредера та методу зворотних ліній затримки. В середовищі MatLab проведено моделювання та порівняння імпульсних характеристик даних методів реалізації.

Ключові слова: реверберація, модель Шредера, мережа зворотних ліній затримки

Аннотация

Представлено реализацию искусственного получения эффекта реверберации при помощи методов Шредера и метода обратных линий задержки. В среде MatLab проведено моделирование и сравнение импульсных характеристик данных методов реализации.

Ключевые слова: реверберация, модель Шредера, сеть обратных линий задержки

Abstract

The implementation of artificial reverberation effect using Schröder method and backward delay method is presented. In the MatLab environment, simulation and comparison of impulse characteristics of these implementation methods were performed.

Keywords: reverberation, Schroeder model, delay line network .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t17.pdf)Тези[Вергелес Т. А., Мирончук О. Ю., Шпилька О. О.]276 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma