"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Аналіз впливу розміщення компенсаційних каналів на характеристики лінійної адаптивної цифрової антенної решітки

Литвинець О. Л., студ.; Чмельов В. О., к.т.н. доц.; Жук С. Я., д.т.н., проф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Шляхом статистичного моделювання проведено аналіз впливу розміщення компенсаційних каналів автокомпенсаторів активних шумових завад на основі RLS- і LMS-алгоритмів на характеристики лінійної адаптивної цифрової антенної решітки.

Ключові слова: діаграма направленості, цифрова антенна решітка, автокомпенсатор активних шумових завад, RLS- і LMS-алгоритми

Аннотация

С помощью статистического моделирования проведен анализ влияния размещения компенсационных каналов автокомпенсаторов активных шумовых помех на основе RLS- и LMS-алгоритмов на характеристики линейной адаптивной цифровой антенной решетки.

Ключевые слова: диаграмма направленности, цифровая антенная решетка, автокомпенсатор помех, RLS- и LMS-алгоритмы

Abstract

Using statistical modeling, an analysis is made of the influence of the arrangement of compensation channels of active noise interference compensators based on RLS- and LMS- algorithms on the characteristics of a linear adaptive digital antenna array

Keywords: radiation pattern, digital antenna array, active noise interference compensators, RLS- and LMS-algorithms .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t15.pdf)Тези[Литвинець О. Л., Чмельов В. О., Жук С. Я.]272 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma