"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Рекурентний алгоритм визначення місцеположення RFID-міток на основі вимірювань потужності сигналу

Товкач І. О., к.т.н.; Притолюк П. Г., студент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна

Анотація

З використанням математичного апарату розширеного фільтра Калмана розроблено рекурентний алгоритм визначення місцезнаходження RFID-міток на основі RSS-вимірювання. За допомогою статистичного моделювання виконано порівняльний аналіз точностних характеристик отриманого алгоритму та відомих алгоритмів, а також з нижньою границею Рао-Крамера.

Ключові слова: RFID-мітки, RSS-вимірювання, рекурентний алгоритм

Аннотация

С использованием математического аппарата расширенного фильтра Калмана разработан рекуррентный алгоритм определения местоположения RFID-меток на основе RSS-измерения. С помощью статистического моделирования выполнен сравнительный анализ точностных характеристик полученного алгоритма и известных алгоритмов, а также с нижней границей Рао-Крамера.

Ключевые слова: RFID-метки, RSS-измерения, рекуррентный алгоритм

Abstract

Using a Kalman advanced filter mathematical apparatus, we developed a recurrent algorithm for determining the location of RFID tags based on RSS measurements. Using the statistical modeling, a comparative analysis of the accuracy characteristics of the obtained algorithm and known algorithms was performed, as well as with the lower Rao-Kramer boundary.

Keywords: RFID tags, RSS measurements, recurrent algorithm .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t13.pdf)Тези[Товкач І. О., Притолюк П. Г.]204 Kb

...

 

Коментарі  

 
# Володимир Адаменко 18.11.2019 09:25
Доброго дня.
Скажіть будь ласка, запропонований метод можна використовувати і для пасивних RFID міток, чи тільки для активних?
 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma