"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Сегментація радіолокаційних зображень на фоні спекл–шуму та адитивної завади

Бобко А. С., Вишневий С. В., к.т.н.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Представлено застосування РСА зображень. Розглянуто формування РСА зображень та проблематику їх обробки, показано обробку зображень алгоритмом сегментації на прикладі тестового синтезованого зображення, що спотворене спекл-шумом та адитивною завадою.

Ключові слова: РСА зображення, сегментація, спекл-шум.

Аннотация

Представлено применение РСА изображений. Рассмотрено формирование РСА изображений и проблематика их обработки, показано обработку изображений алгоритмом сегментации на примере тестового синтезированного изображения, искаженного спекл-шумом и аддитивной помехой

Ключевые слова: РСА изображения, сегментація, спекл-шум

Abstract

Application of PCA images is presented. The formation of PCA images and the problems of their processing are considered, the image processing by the segmentation algorithm is shown using test synthesized image distorted with speckle-noise and additive noise

Keywords: SAR images, segmentation, speckle-noise .

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2019_s1_t11.pdf)Тези[Бобко А. С., Вишневий С. В.]93 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma