"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Автоматизована система для світлотерапії з оптимізацією частот модуляції

Крушець О. О., магістрант; Яненко О. П., д.т.н., професор; Адаменко В. О., ст. викладач.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Запропоновано автоматизовану систему для знаходження оптимальної частоти впливу світлового потоку на об’єкт для підвищення ефективності лікування. Розроблено структурну схему пристрою та сам пристрій. Проведено експериментальні дослідження. Розглянуто вплив частоти модуляції світлового потоку на інтенсивність поглинання опромінюваною ділянкою тіла людини в діапазоні біоритмів людського організму.

Ключові слова: Світлова терапія, частота модуляції, оптичний сенсор.

Аннотация

Предложена автоматизированная система для нахождения оптимальной частоты воздействия светового потока на объект для повышения эффективности лечения. Разработана структурная схема устройства и само устройство. Проведены экспериментальные исследования. Рассмотрено влияние частоты модуляции светового потока на интенсивность поглощения облучаемым участком тела человека в диапазоне биоритмов человеческого организма.

Ключевые слова: Световая терапия, частота модуляции, оптический сенсор.

Abstract

The automated system is proposed for finding the optimal frequency of the light flux effect on object to improve the effectiveness of treatment. The structural scheme of the device and the device itself were designed. Experimental researches have been carried out. The influence of the light flux modulation frequency on the absorption intensity by the irradiated area of the human body is considered in the range of biorhythms of the human body.

Keywords: Light therapy, modulation frequency, optical sensor.

...

 

Коментарі  

 
# Шунков Віталій 24.03.2018 20:51
Чи залежить частота максимального модуляції поглинання від температури тіла, тиску, складу крові та інших факторів? Чому виявлений резонанс має частоту 40 Гц, з чим це пов'язано?
 
 
# Крушець 26.03.2018 22:05
Дякую за питання. На даному етапі не проводились дослідження залежності від температури, тиску і тд.
Виявлений "резонанс" внаслідок проведення експерименту має таку частоту, через те, що відбиті світлові промені найменші на цих частотах.
 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma