Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми в середовищі Micro Cap - 9

к.т.н., доц., Прищепа М. М., Озірний С. Р.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

Проведено теоретичний аналіз функціонування диференційних підсилювачів в аналогових мікросхемах на біполярних транзисторах. Отримано аналітичні вирази для розрахунків основних параметрів: коефіцієнта підсилення, вхідного та вихідного опору. Також були отримані вирази для розрахунку номіналів ключових елементів схеми. Проведено порівняльний аналіз схемотехнічних рішень диференційних підсилювачів на основі проведених симуляцій, що дало змогу оцінити переваги та недоліки досліджуваних ДП.

Ключові слова: інтегрована мікросхема, диференційний підсилювач.

Аннотация

Проведено теоретический анализ функционирования дифференциальных усилителей в аналоговых микросхемах на биполярных транзисторах. Получены аналитические уравнения для расчётов основных параметров: коэффициента усиления, входных и выходных сопротивлений. Также были получены уравнения для расчёта номиналов ключевых элементов схемы. Проведен сравнительный анализ схемотехнических решений дифференциальных усилителей на основе проведенных симуляций, что дало возможность оценить преимущества и недостатки исследуемых ДП.

Ключевые слова: интегрированная микросхема, дифференциальный усилитель.

Abstract

Theoretical analysis of operation of differential amplifiers in analog circuits using bipolar transistors. The analytical expressions for calculation of basic parameters: amplification factor, input and output resistance. There were obtained expressions for nominals key elements of the scheme. A comparative analysis of the differential amplifier circuit solutions on the basis of simulations, allowing us to evaluate the advantages and disadvantages of differential amplifiers.

Keywords: integrated chip, differential amplifier.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s7_t03.pdf)Прищепа М. М., Озірний С. Р.[Тези]538 Kb

...

 

Коментарі  

 
# Адаменко Володимир Олексійович 20.03.2017 12:02
Доброго дня
А чому для аналізу підсилювачів в мікросхемах використовується MicroCap, а не спеціалізоване програмне забезпечення, наприклад, Electric VLSI Design System?
 
 
# Озірний 20.03.2017 20:45
Доброго дня, Володимире Олексійовичу.
На даному етапі роботи нами було розглянуто вплив схемотехнічних рішень на роботу диференційних підсилювачів та їх складові частини. У цьому напрямку, як для мене особисто, середовище MicroCAP є зручнішим, оскільки мені вже доводилося в ньому працювати.
 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma