Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот

Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

Виконано порівняння частотних характеристик НВЧ фільтрів нижніх частот згідно три- та одновимірної моделей. Встановлена можливість використання одновимірної моделі як моделі першого наближення.

Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель.

Аннотация

Выполнено сравнение частотных характеристик СВЧ фильтров нижних частот согласно три- и одномерной моделей. Установлена возможность использования одномерной модели как модели первого приближения.

Ключевые слова: фильтр нижних частот, трехмерная модель, одномерная модель.

Abstract

A comparison of microwave low-pass filters frequency characteristics according to three- and one-dimensional models is fulfilled. The possibility of the one-dimensional model using as a model of the first approximation is established.

Keywords: low-pass filter, three-dimensional model, one-dimensional model.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma