Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Використання програмного середовища LABVIEW для розробки віртуального приладу вимірювання та аналізу людського пульсу

Карлик Р. О., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто і запропонована розробка автоматизованої системи на основі середовища розробки LabVIEW, що змогла б самостійно виконувати вимір і оцінку пульсу, що впливає на психіко-емоційним стан людини. Окрема увага приділилась аналізу пульсограми.

Ключові слова: Labview, вимірювальний прилад, пульс.

Аннотация

Рассмотрена и предложена разработка автоматизированной системы на основе среды разработки LabVIEW, которая смогла бы самостоятельно выполнять измерение и оценку пульса, что влияет на психико-эмоциональное состояние человека. Особое внимание придилилась анализу пульсограммы.

Ключевые слова: Labview, измерительный прибор, пульс.

Abstract

The development of automated system based on development environment LabVIEW was considered and offered. This automated system is capable of independent measure and analysis of the pulse that affects the psycho-emotional state of a person. The research's main focus was the analysis of pulsogram.

Keywords: Labview, measuring device, pulse.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s6_t02.pdf)Карлик Р. О.[Тези]466 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma