Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Параметри давача реєстрації розсіяного світла від компонентів рідини

Чубенко О. В., магістрант, Головня В. М., асистент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Представлено основні параметри давача для реєстрації розсіяного лазерного променю в залежності від параметрів досліджуваної рідини, методику калібрування давача.

Ключові слова: функція розсіювання, лазерне випромінювання, вагова функція, давач.

Аннотация

Представлены основные параметры датчика для регистрации рассеянного лазерного излучения в зависимости от параметров исследуемой жидкости, методика калибровки датчика.

Ключевые слова: функция рассеяния, лазерное излучение, весовая функция, датчик.

Abstract

The basic parameters of the sensor for the scattered laser light registration depending on the parameters test liquid are represented. The sensor calibration procedure is described.

Keywords: scattering function, laser light, the weight function, sensor.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s6_t09.pdf)Чубенко О. В., Головня В. М.[Тези]449 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma