Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Распознавание металлических объектов с помощью анализа временных сигналов

Абрамович А. О., аспирант, Каширский И. С., к. т. н. доцент, Мрачковский О. Д. , к. т. н. доцент.

КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина

Анотація

У пропонованій роботі для розрізнення кольорових і дочірніх металів використовується метод аналізу тимчасового сигналу. Такий підхід дозволяє створювати базу еталонів металів і в експеримент накопичувати зразки. Для перетворення тимчасового сигналу вибір зупинений на використанні кусково-поліноміальної апроксимації. Такий підхід створює надійну основу для класифікації металів.

Ключові слова: Дихотомія, вихрострумовий металошукач, розрізнення металів.

Аннотация

В предлагаемой работе для различения цветных и черных металлов используется метод анализа временного сигнала. Такой подход позволяет создавать базу эталонов металлов и в экспериментах накапливать образцы. Для преобразования временного сигнала выбор остановлен на использовании кусочно-полиномиальной аппроксимации. Такой подход создает надежную основу для классификации металлов.

Ключевые слова: Дихотомия, вихретоковый металлоискатель, распознавание металлов.

Abstract

In this paper, to distinguish between ferrous and non-ferrous metals used time signal analysis. This approach allows you to create a base metal standards and experimental collect samples. To convert the time signal choice is stopped on the use of piecewise-polynomial approximation. This approach creates a sound basis for the classification of metals.

Keywords: Dichotomy, eddy current metal detector, metal distinction.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma