Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Використання просторового ущільнення по кривизні фазового фронту електромагнітної хвилі для повторного використання радіочастотного ресурсу цифрових радіорелейних ліній зв’язку

Авдєєнко Г. Л., старший викладач

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Запропоновано спосіб повторного використання радіочастотного ресурсу цифрової радіорелейної лінії зв'язку, що базується на ідеї просторового ущільнення і селекції електромагнітних хвиль різних абонентів по кривизні їх фазових фронтів.

Ключові слова: радіочастотний ресурс, кривизна, фазовий фронт, електромагнітна хвиля.

Аннотация

Предложен способ повторного использования радиочастотного ресурса цифровой радиорелейной линии связи, базирующийся на идее пространственного уплотнения и селекции электромагнитных волн различных абонентов по кривизне их фазовых фронтов.

Ключевые слова: радиочастотный ресурс, кривизна, фазовый фронт, электромагнитная волна.

Abstract

A method for re-use of radio frequency resource of digital radio-relay communication lines, based on the idea of spatial multiplexing and selection of electromagnetic waves of different subscribers in the curvature of the phase fronts.

Keywords: radio frequency resource, curvature, phase front, the electromagnetic wave.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s5_t03.pdf)Авдєєнко Г. Л.[Тези]438 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma