Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Лабораторний вимірювальний стенд

Адаменко В. О., ст. викл., Шеленгівський О. І., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

Розроблено лабораторний вимірювальний стенд для отримання вольт-амперних характеристик стабілітронів. Проведено аналіз точності вимірювань за допомогою даного стенду. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання плати Arduino в якості основи для вимірювального стенду.

Ключові слова: Arduino, ВАХ, стабілітрон, вимірювання.

Аннотация

Разработан лабораторный измерительный стенд для снятия вольт-амперных характеристик стабилитронов. Проведен анализ точности измерений с помощью данного стенда. Проанализированы основные преимущества и недостатки использования платы Arduino в качестве основы для измерительного стенда.

Ключевые слова: Arduino, ВАХ, стабилитрон, измерения.

Abstract

The laboratory measuring stand for measuring of current-voltage characteristics of zener diodes. Analysis of measurement accuracy using this stand is made. The basic advantages and disadvantages of using Arduino board as the basis for measuring stand are analized.

Keywords: Arduino, CVC, zener diod, measurement.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma