Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Моделювання маршрутизації на основі нечіткої логіки

Врублевський А. Р., аспірант; Лісовий І. П., д.т.н., професор; Пилипенко Г. В, аспірант.

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса, Україна

Анотація

В роботі розглянуто особливості моделювання процесу маршрутизації з урахуванням завантаженості вихідних буферів накопичувачів. Наведено одержану залежність частки втрачених пакетів від інтенсивності вхідного потоку. Показано, що врахування завантаженості буферів підвищує ефективність їх використання та може суттєво впливати на якість функціонування телекомунікаційної мережі в умовах значної завантаженості

Ключові слова: нечітка логіка, маршрутизація, навантаження, втрата пакетів.

Аннотация

В работе рассмотрены особенности моделирования процесса маршрутизации с учетом загруженности выходных буферов накопителей. Приведена полученная зависимость доли потерянных пакетов от интенсивности входного потока. Показано, что учет загруженности буферов повышает эффективность их использования и может существенно влиять на качество функционирования телекоммуникационной сети, в условиях значительной нагрузки.

Ключевые слова: нечеткая логика, маршрутизация, нагрузка, потеря пакетов.

Abstract

The paper discusses the details of modeling of the routing process according to the loading of output buffer storage. Shows the obtained dependence of the fraction of lost packets from the input intensity. It is shown that taking into account buffer occupancy increases the efficiency of their use and can significantly affect the quality of the functioning of the telecommunications network in the face of considerable

Keywords: fuzzy logic, routing, load, packet loss.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma