Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Анализ поляризационных свойств оптически активных жидкостей в прямоугольном волноводе методом е-плоскостной крестообразой линзы

Карлов В. А., к.т.н., доц.

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, Украина

Анотація

Представлено класифікацію оптичної активності органічних рідин у прямокутному хвилеводі відносно їх частот нульової поляризації.

Ключові слова: хвилевод, рідина, коефіцієнт відбиття, поляризація.

Аннотация

Представлена классификация оптической активности органических жидкостей в прямоугольном волноводе в соответствии с их частотой нулевой поляризации.

Ключевые слова: волновод, жидкость, коэффициент отражения, поляризация.

Abstract

Classifications of optical activity of organic liquids in the rectangular waveguide according to their frequency of zero polarization are presented.

Keywords: waveguide, liquid, reflection coefficient, polarization.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s3_t05.pdf)Карлов В. А.[Тези]496 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma