Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Використання складних сигналів у фазових вимірюваннях

Білинський Й. Й. д.т.н., професор; Керсов О. П. аспірант

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Анотація

Проаналізовано основні методи фазових вимірювань, виявлено їх основні недоліки, запропоновано підхід до фазових вимірювань у широкому діапазоні, доведено можливість його застосування.

Ключові слова: зсув фаз, діапазон зміни фази, зміна амплітуди сигналу, сигнал складної форми, синтез сигналів

Аннотация

Проанализированы основные методы фазовых измерений, выявлены их основные недостатки, предложен подход к фазовым измерениям в широком диапазоне, доказана возможность его применения.

Ключевые слова: сдвиг фаз, диапазон изменения фазы, изменение амплитуды сигнала, сигнал сложной формы, синтез сигналов

Abstract

Basic phase measurement methods are analyzed, their imperfections are identified, approach of phase measuring in wide range is proposed, application of the method is proved.

Keywords: phase difference, range of phase change, changes in signal amplitude, signal complex shape, signal synthesis

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s3_t06.pdf)Білинський Й. Й., Керсов О. П.[Тези]504 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma