Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Частотний перетворювач концентрації газу з чутливим MEMS елементом

Осадчук О. В., д.т.н., проф.; Осадчук В. С., д.т.н., проф.; Осадчук Я. О., аспірант

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Анотація

В статті розглянуто частотний перетворювач концентрації газу з газочутливим MEMS елементом, в якому пасивна індуктивність коливального контуру замінена на активний індуктивний елемент. Отримано аналітичні вирази функції перетворення і рівняння чутливості. Чутливість перетворювача складає для Н2 — 0,25 кГц/ ppm, для СН4 — 0,46 кГц/ppm, а для С3Н8 — 1,22 кГц/ppm.

Ключові слова: частотний перетворювач, MEMS, від'ємний опір.

Аннотация

В статье рассмотрен частотный преобразователь концентрации газа с газочувствительным MEMS элементом, в котором пассивная индуктивность колебательного контура заменена активным индуктивным элементом. Получены аналитические выражения функции преобразования и уравнения чувствительности. Чувствительность устройства составляет для Н2 — 0,25 кГц/ppm, для СН4 — 0,46 кГц/ppm, а для С3Н8 — 1,22 кГц/ppm.

Ключевые слова: частотный преобразователь, MEMS, отрицательное сопротивление.

Abstract on this page

The article deals with the frequency transducer of gas concentration with a gas-sensitive MEMS element in which passive oscillatory circuit inductance is replaced by an active inductive element. Analytical expressions transformation function and sensitivity equation. The sensitivity of the device is for Н2 — 0,25 kГц/ppm, for СН4 — 0,46 kГц/ppm, for С3Н8 — 1,22 kГц/ppm.

Keywords: frequency transducer, MEMS, negative resistance.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma