Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Радиоизмерительная система определения мышечной памяти спортсменов-стрелков из лука

Осадчук А. В.1, д.т.н., проф.; Сидорук В. В.2; Осадчук Я. А.1, аспирант; Крыночкин Р. В.1, к.т.н., доц.

1Винницкий национальный технический университет, г. Винница, Украина
2Федерация стрельбы из лука Украины, г. Киев, Украина

Анотація

У статті розглянуто радіовимірювальну систему визначення м'язової пам'яті спортсменів-стрілків з лука, яка призначена для аналізу та визначення основних характеристик системи "лук-стрілок" в реальному масштабі часу.

Ключові слова: радіовимірювальний прилад, частотний перетворювач, від'ємний опір, стрільба з лука.

Аннотация

В статье рассмотрена радиоизмерительная система определения мышечной памяти спортсменов-стрелков из лука, которая предназначена для анализа и определения основных характеристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени.

Ключевые слова: радиоизмерительный прибор, частотный преобразователь, отрицательное сопротивление, стрельба из лука.

Abstract

The article deals with radiomeasuring system for determining the muscle memory of athletes-archers, which is designed to analyze and determine the basic characteristics of the system "bow-arrow" in real time.

Keywords: radiomeasuring device, frequency transducers, negative resistance, archery.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma