Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Високочутливий оптичний спектроаналізатор для дослідження поглинальної здатності біологічних слабкопрозорих матеріалів

Яненко О. П.1, д.т.н., проф., Шевченко К. Л.1, д.т.н., доц., Шульга В. О.1, магістрант, Головчанська О. Д. 2, к.м.н., доц.

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна,
2Національний медичний університет ім. О. Богомольця, м. Київ, Україна

Анотація

Розглянута спрощена структурна схема високочутливого спектроаналізатора та приведені результати експериментального дослідження проходження світлових потоків різної довжини хвиль через зразки тваринної та рослинної тканини.

Ключові слова: високочутливий спектроаналізатор, світловий потік, затухання

Аннотация

Рассмотрена упрощенная структурная схема высокочувствительного спектроанализатора и приведены результаты экспериментального исследования прохождения световых потоков разной длинны волн через животные и растительные ткани.

Ключевые слова: высокочувствительный спектроанализатор, световой поток, затухание.

Abstract

Considered a simplified block diagram of a highly sensitive spectrum analyzer and results of experimental studies passage light beams of different wavelengths through samples of animal and plant tissue.

Keywords: highly sensitive spectrum analyzer, light output, damping.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma