Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Дослідження впливу частоти комутації на чутливість оптоелектронного перетворювача модуляційного радіометра

Яненко О. П., д.т.н., проф., Шевченко К. Л., д.т.н., проф., Шульга В. О., магістрант

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Розглянута структурна схема оптоелектронного модуляційного радіометра, визначено основні джерела шумів та їх зв'язок з чутливістю, експериментально досліджено вплив частоти модуляції на коефіцієнт передачі оптоелектронного перетворювача та чутливість радіометра.

Ключові слова: оптоелектронний перетворювач, чутливість, частота комутації.

Аннотация

Рассмотрена структурная схема оптоэлектронного модуляционного радиометра, определены основные источники шумов и их связь с чувствительностью, экспериментально исследовано влияние частоты модуляции на коэффициент передачи оптоэлектронного преобразователя и чувствительность радиометра.

Ключевые слова: оптоэлектронный преобразователь, чувствительность, частота коммутации.

Abstract

The describe a block diagram of an optoelectronic modulation radiometer. The basic sources of noise and their relationship with the sensitivity. The effect of the modulation frequency on the transmission ratio of the optoelectronic transmitter and the sensitivity of the radiometer.

Keywords: optoelectronic transducer, sensitivity, switching frequency.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma