Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

High-voltage tacitron with cold-cathode and maximal current auto-limitation

I. Drozd; A. Kuzmichev, PhD; A. Pinkavsky

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

Анотація

Особливості роботи високовольтного газорозрядного комутуючого прилада тасітронного типу з двома решітками управління і холодним катодом в магнітному полі. Пристрій може перемикати електричний струм при високій напрузі в тиратронному режимі (як замикаючий перемикач), в режимі тасітрону (як перемикач який замикає/відмикає), або в якості тасітрону з автоматичним обмеженням максимального значення анодного струму ( в якості короткого замикання в ланцюзі навантаження). Такі режими роботи пристрою реалізуються через невеликі зазори між мікроперфорованих керуючих сіток і анода з використанням конкретних режимів роботи імпульсних решіток управління.

Ключові слова: прилад-вимикач, тасітрон, холодний катод, обмежувач струму.

Аннотация

Особенности работы высоковольтного газоразрядного коммутирующего прибора таситроного типа с двумя управляющими сетками и холодным катодом в магнитном поле. Устройство может переключать электрический ток при высоких напряжениях в тиратронном режиме (как замыкающий ключевой прибор), в режиме таситрона (как замыкающий/выключающий прибор), или в качестве таситрона с автоматическим ограничением максимального значения анодного тока (в случае короткого замыкания в цепи нагрузки). Такие режимы работы устройства реализуются благодаря небольшим зазорам между микроперфорированными управляющими сетками и анода с использованием специальных режимов работы управляющих сеток.

Ключевые слова: выключающий прибор, таситрон, холодный катод, ограничитель тока.

Abstract

The features of operation of a high-voltage gas-discharge switch device of tacitron type with two control grids and cold cathode in magnetic field are considered. The device is able to switch electric current at high voltages in the thyratron mode (as a closing switch), in the tacitron mode (as a closing/opening switch), or as a tacitron with automatic limitation of maximal value of the anode current (in the case of shorted load circuit). Such modes of device operation are realized due to small gaps between the microperforated control grids and the anode and employing specific pulse operation modes of the control grids.

Keywords: opening switch device, tacitron, cold cathode, current limiter

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s2_t04.pdf)I. Drozd, A. Kuzmichev, A. Pinkavsky[Тези]532 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma