Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Методи розрахунку чутливості схемних функцій

Артеменко Д. С., Тарабаров С. Б., к.т.н., доц.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Представлено результати розробки методів розрахунку функції чутливості при наявності впливу на характеристики електронних пристроїв факторів навколишнього середовища. Наведено аналітичний метод розрахунку чутливості схемної функції, який дозволяє виконати диференціювання схемної функції без методичної похибки.

Ключові слова: проектування РЕА, оптимізація, чутливість, комп’ютерне моделювання.

Аннотация

Представлены результаты разработки методов расчета функции чувствительности при наличии влияния на характеристики электронных устройств факторов окружающей среды Приведен аналитический метод расчета чувствительности схемной функции, который позволяет выполнить дифференцирование схемной функции без методической погрешности.

Ключевые слова: проектирование РЭА, оптимизация, чувствительность, компьютерное моделирование.

Abstract

The results of the development of methods for calculating the sensitivity function in the presence influence the characteristics of electronic products environmental factors are presented. Sensitivity calculating scheme function with help analytical method, that allows you to differentiation scheme function without methodical error are presented.

Keywords: CEA design, optimization, sensitivity, computer modeling.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma