Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Некаузальная двухэтапная фильтрация цифровых полутоновых изображений

Вишневый С. В., к.т.н.; Жук И. С.

КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина

Анотація

Проведено аналіз алгоритму некаузальної двохетапної фільтрації цифрових напівтонових зображень. Математичне моделювання виконано на тестовому прикладі при обробці бінарного зображення, що було спотворене аддитивною завадою з некорельованими відліками.

Ключові слова: напівтонове зображення, умовна незалежність, некаузальна обробка, двохетапна фільтрація.

Аннотация

Выполен анализ алгоритма некаузальный двухэтапной фильтрации цифровых полутоновых изображений. Математическое моделирование проведено на тестовом примере при обработке бинарного изображения, которое искажалось аддитивной помехой с некоррелированными отсчетами.

Ключевые слова: полутоновое изображение, условная независимость, некаузальная фильтрация, двухэтапная фильтрация.

Abstract

The analysis of algorithm of noncausal two-stage filtering of digital grayscale images is presented. The simulation is made using test synthetic sample in form of digital binary image corrupted with additive noise with uncorrelated samples.

Keywords: grayscale image, conditional independence, noncausal processing, two-stage filtering.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s1_t13.pdf)Вишневый С. В., Жук И. С.,[Тези]568 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma