Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Анализ точностных характеристик алгоритма калмановской фильтрации параметров движения бпла по данным сенсорной сети на основе метода RSS

Товкач И. О., аспирант; Жук С. Я., д.т.н., профессор

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Анотація

З використанням математичного апарату розширеного фільтра Калмана синтезовані алгоритми траєкторної фільтрації БПЛА за даними сенсорної мережі на основі вимірювання потужності сигналу для моделей майже рівномірного руху і руху з маневром. Аналіз отриманих алгоритмів виконано за допомогою статистичного моделювання.

Ключові слова: БПЛА, бездротові сенсорні мережі, RSS, фільтр Калмана.

Аннотация

С использованием математического аппарата расширенного фильтра Калмана синтезированы алгоритмы траекторной фильтрации БПЛА по данным сенсорной сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала для моделей почти равномерного движения и движения с маневром. Анализ полученных алгоритмов выполнено с помощью статистического моделирования.

Ключевые слова: БПЛА, беспроводные сенсорные сети, RSS, фильтр Калмана.

Abstract

Using the mathematical apparatus of the extended Kalman filter algorithms synthesized trajectory filtering UAV according to the sensor network by measuring the received signal power for the models is almost uniform motion and motion to maneuver. Analysis of the obtained algorithms executed using statistical modeling.

Keywords: UAVs, wireless sensor networks, RSS, Kalman filter.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s1_t12.pdf)Товкач И. О., Жук С. Я.[Тези]866 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma