Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Синтез відновника вектора стану динамічної системи за наявності неконтрольованих збурень

Воловик А. Ю., к.т.н., доц.

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Анотація

Методами матричної алгебри синтезовано відновник повноформатного вектора стану стаціонарної динамічної системи за наявності неконтрольованих збурень на її входах. Встановлені необхідні та достатні умови існування такого відновника.

Ключові слова: динамічна система, вектор стану, відновник Луенбергера.

Аннотация

Методами матричной алгебры синтезирован восстановитель вектора состояния динамической системы при наличии не контролированных возмущений на её входах. Установлены необходимые и достаточные условия существования восстановителя.

Ключевые слова: вектор состояния системы, восстановитель Луенбергера.

Abstract

A reducer of a state vector of dynamic system in the presence of not controlled disturb-ings on its inputs is synthesized by methods of matrix algebra. Necessary and sufficient living conditions of a reducer are set.

Keywords: state vector of system, Luyenberger's reducer.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2017_s1_t10.pdf)Воловик А. Ю.[Тези]605 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma