Рейтинг@Mail.ru

"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Особливості ідентифікації лінійних параметричних кіл у системі UDF MAOPCs

Шаповалов Ю. І., д.т.н., професор; Мандзій Б. А., д.т.н., професор; Бачик Д. Р., к.т.н., Турик М. М .

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Українаи

Анотація

У роботі розглянуто розроблену User-Defined Function, що призначена для ідентифікації лінійних параметричних кіл. Така User-Defined Function є доповненням до системи UDF MAOPCs, що призначена для моделювання, багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл у частотній та часовій областях. Наведено приклади використання розробленої User-Defined Function.

Ключові слова: cистема UDF MAOPCs, лінійні параметричні кола, ідентифікація, частотний символьний метод

Аннотация

В работе рассмотрена разработанная User-Defined Function, которая предназначена для идентификации линейных параметрических кругов. Такая User-Defined Function является дополнением к системе UDF MAOPCs, предназначенной для моделирования, многовариантного анализа и оптимизации линейных параметрических цепей в частотной и временной областях. Приведены примеры использования разработанной User-Defined Function.

Ключевые слова: cистема UDF MAOPCs, линейные параметрические цепи, идентификация, частотный символьный метод.

Abstract

The paper presents developed User-Defined Function, that is designed for identification of linear periodically-time-variable circuits. Such User-Defined Function is addition to the system UDF MAOPCs, which is designed for modeling, multivariate analysis and optimization of linear periodically-time variable circuits in the frequency and time domains. The paper also presents computer experiments of the usage of developed User-Defined Function.

Keywords: the system UDF MAOPCs, linear periodically-time-variable circuits, identification, the frequency symbolic method.

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma