"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Особливості резонансного тунелювання електронів крізь трибар’єрну квантово-механічну структуру

Первак Є. О., магістрант; Андрієць С. Г., магістрантка; Нелін Є. А., д.т.н., професор

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто особливості резонансного тунелювання електронів крізь квантово-механічну симетричну трибар’єрну структуру (ТБС). Наведено характеристики коефіцієнта проходження ТБС із різною шириною потенціальних ям. Встановлено, що зв’язок між потенціальними ямами ТБС має ємнісний характер.

Ключові слова: трибар’єрна структура, розщеплення власних рівнів енергії.

Аннотация

Рассмотрены особенности резонансного туннелирования электронов сквозь квантово-механическую симметричную трехбарьерную структуру (ТБС). Приведены характеристики коэффициента прохождения ТБС с различной шириной потенциальных ям. Установлено, что связь между потенциальными ямами ТБС имеет емкостной характер.

Ключевые слова: трехбарьерная структура, расщепление собственных уровней энергии.

Abstract

The features of electrons resonant tunneling through a quantum-mechanical symmetric three-barrier structure (TBS) are considered. Transmission coefficient characteristics of the TBS with different potential wells width are given. It is established that the coupling between TBS potential wells is capacitive in nature.

Keywords: three-barrier structure, energy levels splitt

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma