"Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Прищепа М. М., к.т.н., доц.; Озірний С. Р.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Анотація

Розглянуто вплив нестабільності напруги живлення і вхідної напруги на один із параметрів мікросхеми – коефіцієнт підсилення за напругою. Проведено перевірку стабільності роботи розробленої аналогової інтегрованої міросхеми, що дало змогу пересвідчитися у її працездатності.

Ключові слова: інтегрована мікросхема, диференційний підсилювач.

Аннотация

Рассмотрено влияние нестабильности напряжения питания и входного напряжения на один из параметров микросхемы – коэффициент усиления по напряжению. Проведена проверка стабильности работы разработанной аналоговой интегрированной микросхемы, что дало возможность убедиться в её работоспособности.

Ключевые слова: интегрированная микросхема, дифференциальный усилитель.

Abstract

The influence of instability of supply voltage and input voltage on one of the parameters of the microcircuit - voltage gain factor is considered. The stability of the developed analog integrated chip was checked, which made it possible to verify its operability.

Keywords: integrated chip, differential amplifier.

Додатки:
Download this file (RTPSAS_2018_s7_t02.pdf)Прищепа М. М., Озірний С. Р.[Тези]474 Kb

...

 

Додавати коментарі можуть лише авторизовані користувачі. Введіть логін та пароль або зареєструйтеся.

Пошук

Авторизація


Останні коментарі

Joomla inotur picma